Menu
FI|EN

Kokoelmat

RIISAn kokoelmat ovat kansallista kulttuuriperintöämme

RIISA on tiedon ja kokemuksen lähde, monipuolinen media, jo­ka puhuttelee yleisöjä yli uskonto- ja kulttuurirajojen.

Uskonnot ovat keskeinen osa ihmisen elämää ja identiteettiä kaikkialla maailmassa. Niihin liit­tyvä kulttuuriperintö ja symboliikka koskettavat meitä kaikkia.

Asiantuntijaorganisaationa RIISAn vastuulla on ortodoksisen kirkon aineellisen ja visuaalisen kulttuuriperinnön tallettaminen, tutkimus, opetus ja tiedonvälitys. Kirkkomuseon tehtävänä on siten välittää vuosituhantista by­santtilaista traditiota ja ortodoksista elämäntapaa.

 • Ikonit

  Kirkkomuseon ikonikokoelma sisältää yhteensä noin 800 puulle maalattua, painettua tai metalliin valettua ikonia. Ne esittävät Kristusta, Jumalanäitiä, muita py­hiä ihmisiä ja ta­pah­tumia.

 • Esinekokoelmat

  Kirkkomuseon esinekokoelmiin kuuluu luostareissa ja seurakunnissa käytössä olleita ehtoollisvälineitä, sakramenttilippaita, suitsu­tus­astioita, käsiristejä, altta­ri­evankeliumikirjoja ja lampukoita.

 • Tekstiilit

  RIISAn kokoelmien suurin esineryhmä on kirkkotekstiilit, joita on lähes 4000. Tekstiileistä vanhimmat ovat 1500-luvulta ja suurin osa niistä ajoittuu 1800-luvulle.

 • Asiakirjat, kartat ja piirustukset

  Kirkkomuseon asiakirja-, kartta- ja piirustuskokoelma käsittää rakennus­pii­rus­tuksia, kart­toja, ortodoksisiin luostareihin ja seurakuntiin liittyviä dokumentteja ja kalusto­luetteloita sekä henkilöhistoriaan kuuluvaa materiaalia.

 • Valokuva-arkisto

  Museolla on mittavat valokuvakokoelmat, jotka käsittävät Suomen ortodoksisen kirkon historiaan liittyviä kuvakokonaisuuksia.

 • Harvinaiskirjat

  Vanha kirjakokoelma käsittää kirkkoslaavin- ja venäjänkielisiä jumalanpalvelus- ja har­tauskirjoja sekä käsikirjoituksia.